Współpraca ze Szpitalami & NZOZ

• Szpitale Publiczne
• Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, min:
  - Jednostki samorządu terytorialnego
  - Przychodnie Medyczne,
  - Gabinety Lekarskie,
  - Domy Opieki Społecznej,
  - Hospicja,
  - instytucje państwowe.

Sprzedaż odbywa się na podstawie umów przetargowych, jak również w trybie bezprzetargowym. Prowadzimy dystrybucje do jednostek medycznych wiodących producentów leków. Jesteśmy otwarci na współpracę z nowymi Producentami i Kontrahentami.
Oferta wyrobów medycznych stanowi poszerzenie zakresu naszej działalności o obsługę placówek medycznych. W naszym portfolio znajdują się preparaty do dezynfekcji pomieszczeń, odzież ochronna oraz cała gama wyrobów związanych z zapotrzebowaniem spowodowanym obecną sytuacją epidemiczną.

Dział szpitalny - zamówienia

hosp@medyklek.pl

2022 Copyright © MedykLek.pl