Transport & logistyka

Realizowany przez nas transport spełnia wszelkie wymogi związane z dystrybucją leków oraz innych produktów farmaceutycznych. Jesteśmy w stanie przygotować bardzo atrakcyjną ofertę logistyczną dla farmacji zarówno w zakresie dystrybucji towaru. Nasze usługi realizujemy w oparciu o rygorystyczne standardy.

Nasze usługi realizujemy w oparciu o rygorystyczne standardy dotyczące:
• specjalistycznej floty samochodowej. Usługi transportowe realizujemy zarówno przy pomocy własnej floty, jak i przy współpracy z kwalifikowanymi podwykonawcami. Dysponujemy pojazdami o objętości od 2 do 33 palet, które spełniają wymagania Prawa Farmaceutycznego i zalecenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, gwarantując tym samym bezpieczny transport produktów leczniczych. Pojazdy wyposażone są w zabudowę izotermiczną, instalację chłodniczo – grzewczą, czujniki temperatury oraz termoregulator z panelem odczytowym.
• kontroli warunków transportu. W przypadku transportu drobnicowego produkty wymagające przechowywania w temperaturze 2 - 8C dodatkowo umieszcza się w termoboksach, które zapewniają wymaganą temperaturę przez minimum 24 godziny W transportach drobnicowych termicznych dodatkowo dołączamy przenośne układy pomiarowe, kontrolujące warunki mikroklimatyczne wewnątrz termoboksów.
• dokładnej identyfikacji towaru. Przyjmujemy do transportu tylko odpowiednio opakowane, zabezpieczone i podpisane przesyłki. Towarzyszy im zawsze odpowiednia dokumentacja przewozowa, która następnie jest archiwizowana w systemie komputerowym i w wersji papierowej.

2022 Copyright © MedykLek.pl